Cenník

Cenník služieb
Doprava:
Cena bez DPH
Cena s DPH
Nosič Kontajnerov
1,20 Euro/km
1,44 euro/km
4X2 VOK 5,7,10 m3
Nosič Kontajnerov
1,60 Euro/km
1,80 euro/km
4×2 VOK + prives
Nosič Kontajnerov
1,60 Euro/km
1,80 euro/km
6X4 HOK 15-30m3
Nosič Kontajnerov
2,00 Euro/km
2,40 euro/km
6X4 HOK + prives
Práca STROJOM
Cena bez DPH
Cena s DPH
UNC – Šmykový nakladač
25,00 euro/hod
Oslobodené od DPH
Traktor báger
30,00 euro/hod
IPH búracie kladivo
40,00 euro/hod
Odpady:
Cena bez DPH
Cena s DPH
170107 zmes betónu,
14,00 euro/tona
16,80 euro/tona
tehál a dláždic
170504 hlina a kamenivo
5,00 euro/tona 6,00 euro/tona
170101 betón
8,00 euro/tona 9,60 euro/tona
170904 zmiešaný
47,00 euro/tona
56,40 euro/tona
odpad zo stavieb
170604 odpadové
64,00 euro/tona 76,80 euro/tona
izolačné materiály
170213 odpadový plast
67,00 euro/tona 80,40 euro/tona
200307 objemný odpad
67,00 euro/tona 80,40 euro/tona
150106 zmiešané obaly
67,00 euro/tona 80,40 euro/tona
150101 Kartón podľa tržnej ceny
191207 Drevo podľa tržnej ceny
Kontajneri:
Cena bez DPH
Cena s DPH
VOK 5m3,7m3,10m3
1,5 euro/deň 1,80 euro/deň
VOK 5m3,7m3,10m3
1,50 euro/deň 1,80 euro/deň
HOK 20m3,35m3
3,00 euro/deň 3,60 euro/deň
Prekládka kontajnera Zberný dvor
30,00 euro/ks 36,00 euro/ks
Manipulácia s kontajnerom
5,00 euro nakládka 6,00 euro
5,00 euro vykládka