Upratovanie

  • Bytových priestorov
  • Nebytových priestorov
  • Rodinných domov
  • Tepovanie sedačiek
  • Umývanie okien
  • Vysávanie / Tepovanie automobilov
  • Čistenie kobercov

Máte záujem o upratovanie ? Kontakujte nás na tel. čísle : 0944 376 210