CENNÍK SLUŽIEB

Doprava cena bez dph cena s dph
Nosič kontajnerov 4X2 VOK 5,7,10 m3
1,20 Euro/km
1,44 euro/km
Nosič kontajnerov 4×2 VOK + prives
1,60 Euro/km
1,80 Euro/km
Nosič kontajnerov 6X4 HOK 15-30m3
1,60 Euro/km
1,80 Euro/km
Nosič kontajnerov 6X4 HOK + prives
2,00 Euro/km
2,40 Euro/km
Práca so strojom cena bez dph cena s dph
UNC – Šmykový nakladač
25,00 euro/hod
Oslobodené od DPH
Traktor báger
30,00 euro/hod
Oslobodené od DPH
IPH búracie kladivo
40,00 euro/hod
Oslobodené od DPH
Odpady cena bez dph cena s dph
170107 zmes betónu, tehál a dláždic
14,00 euro/tona
16,80 euro/tona
170504 hlina a kamenivo
5,00 euro/tona
6,00 euro/tona
170101 betón
8,00 euro/tona
9,60 euro/tona
170904 zmiešaný odpad zo stavieb
47,00 euro/tona
56,40 euro/tona
170604 odpadové izolačné materiály
64,00 euro/tona
76,80 euro/tona
170213 odpadový plast
67,00 euro/tona
80,40 euro/tona
200307 objemný odpad
67,00 euro/tona
80,40 euro/tona
150106 zmiešané obaly
67,00 euro/tona
80,40 euro/tona
150101 Kartón
Poďla trhovej ceny
Poďla trhovej ceny
191207 Drevo
Poďla trhovej ceny
Poďla trhovej ceny
Kontajnery cena bez dph cena s dph
VOK 5m3,7m3,10m3
1,5 euro/deň
1,80 euro/deň
HOK 20m3,35m3
3,00 euro/deň
3,60 euro/deň
Prekládka kontajnera Zberný dvor
30,00 euro/ks
36,00 euro/ks
Manipulácia s kontajnerom
5,00 euro nakládka
5,00 euro vykládka
6,00 euro nakládka
6,00 euro vykládka